top of page

Usługi specjalistyczne

Pomiary cieplno-bilansowe urządzeń grzewczych do spalania biomasy

Weryfikacja dokumentacji technicznej urządzeń grzewczych małych mocy opalanych biomasą

Ekspertyzy i opinie

w zakresie oceny technicznej i eksploatacji urządzeń grzewczych

Przygotowanie dokumentacji środowiskowych w zakresie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

bottom of page