top of page

Polityka prywatności LogiBoard Sp. z o.o. Sp. k.

1. Zakres obowiązywania

1.1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez LogiBoard
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Paczkowie w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.logiboard.eu.

1.2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię
i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

2. Informacje dotyczące ADO

2.1. LogiBoard Sp. z o.o. Sp. k. jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej: ADO)
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych będących osobami fizycznymi.

2.2. Kontakt z ADO może się odbywać:

- pocztą tradycyjną na adres siedziby LogiBoard Sp. z o.o. Sp. k. ul. Armii Krajowej 2, 48-370 Paczków;

- mailowo na adres: logiboard@logiboard.eu;

- telefonicznie: +48 600 386 136.

2.3. LogiBoard Sp. z o.o. Sp. k. wyznaczyła jednego Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Sławomir Śleziak, z którym możecie Państwo się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e -mail: iod@logiboard.eu lub pisemnie na adres siedziby spółki wskazany w pkt. 2.2.


3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie
i prowadzenia komunikacji z ADO, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.2. Dane osobowe w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia komunikacji
z ADO przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody.

3.3. Podanie danych osobowych w celu, o których mowa w pkt. 3.1 jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych i nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie.

3.4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. 5. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.


4. Prawa osoby, której dane dotyczą

4.1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.

4.2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

4.3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa
o ochronie danych osobowych.

4.4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@logiboard.eu.

5. Cookies

5.1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie, podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka
(to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

5.2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego logiboard.eu stosuje się 
tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego serwisu internetowego. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego logiboard.eu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5.4. W ramach serwisu internetowego logiboard.eu możemy stosować pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

5.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy logiboard.eu serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5.6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym ecosa.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari


6. Postanowienia końcowe

6.1. LogiBoard Sp. z o.o. Sp. k. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6.2. LogiBoard Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.
 

bottom of page