top of page

Projektowanie kotłów

Oferujemy producentom urządzeń grzewczych kompleksowe usługi obejmujące: projektowanie kotłów i nagrzewnic opalanych biomasą, wsparcie techniczne w ich wykonaniu oraz przygotowanie ich do procesu certyfikacji. Na życzenie klienta możemy przeprowadzić proces certyfikacji w wybranej jednostce akredytowanej.

Na podstawie doświadczeń naszych specjalistów w konstruowaniu i badaniach urządzeń opalanych biomasą został opracowany i wykonany kocioł na zgazowanie drewna LOGI, w którym zastosowano niespotykane dotąd rozwiązania techniczne. Wprowadzono m.in.: nowy sposób dystrybucji powietrza pierwotnego do komory zgazowania, opracowano innowacyjną kształtkę dopalania gazu w komorze spalania oraz zastosowano idę recyrkulacji spalin do strefy spalania.

bottom of page