top of page

Badania urządzeń energetycznych

Nowe urządzenia energetyczne opalane paliwami stałymi wymagają uzyskania certyfikatów potwierdzających ich zgodność z rozporządzeniami oraz normami europejskimi i polskimi. W przypadku kotłów na biomasę producenci są zobligowani do sprzedaży urządzeń spełniających kryteria energetyczne i emisyjne normy PN-EN 303-5:2012 oraz tzw. dyrektywy EcoDesign. Stosowne badania potwierdzające zgodność z określonymi standardami wykonują akredytowane laboratoria krajowe i zagraniczne, m.in. w: Instytucie Energetyki, Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, czy też Urzędzie Dozoru Technicznego. Uzyskanie odpowiedniego certyfikatu wymaga zaangażowania środków i czasu na wykonanie badań, które pozwolą na ustalenie optymalnych parametrów eksploatacyjnych urządzenia dających najkorzystniejsze efekty energetyczno-emisyjne. Dysponując odpowiednim doświadczeniem w zakresie badań urządzeń energetycznych, a także sprzętem pomiarowo-analitycznym oferujemy usługę przygotowana dokumentacji oraz urządzenia, tj. kotła lub nagrzewnicy na biomasę, do badań i oceny w celu uzyskania pożądanego certyfikatu.

Zakres badań

Wykonujemy badania przygotowujące kotły na biomasę do atestacji na uzyskanie certyfikatów:

CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, EcoDesign, RHI, DEFRA.

Realizujemy badania urządzeń energetycznych spalających pellety pod kątem spełniania

wymagań norm EN 13240:2008, EN 16510-1:2018-08, EN 14758:2009.

Sprzęt

Badania urządzeń grzewczych prowadzimy w oparciu o własną aparaturę pomiarowo-badawczą.

Na wyposażeniu mamy analizatory do pomiarów emisji pyłowej Testo 380 oraz Emiotest 2598,

a także urządzenia do pomiarów emisji gazowej, w tym Testo 330 XL, Siemens Ultramat U23

oraz przenośny analizator TOC – Signal Instrument model 3030PM MicroFID.

bottom of page